Visie

en streekgebonden productie

Visie en streekgebonden productieIn januari 2014 schreef Ockels, nog één keer op wat hij wilde vertellen. De eerste Nederlander
in de ruimte en één van de motors achter het publieke debat over duurzaamheid koos een opmerkelijke vorm: een schets van een 'religie' die de mensheid moet samenbrengen. Inclusief tien geboden:
 

  1. De mensheid is onscheidbaar
  2. Het doel van de mensheid is overleven
  3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig
  4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur
  5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt
  6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid
  7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde
  8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde
  9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid
  10. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaarDit gedachtengoed vertalen wij in onze manier van produceren en ons bewust zijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent. Door respect te hebben voor  mens en natuur. In de productie en aanlevering van grondstoffen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van leveranciers uit de omgeving. Het hele productieproces van onze producten is zodanig ingericht, dat we het hele proces van akkerbouwer tot consument zelf in de hand hebben. De cirkel voor alle ingrediënten, te weten: geselecteerde granen als gerst en tarwe, hop, zuiver water en biergist, is daarmee rond. Zo is naast het pand van de brouwerij een hoptuin ingericht. Hier staat een vijftal hopsoorten met een heerlijke hopbittersmaak, die een fris, 'kruidig’ hop aroma aan onze Us Heit bieren geven. 
De producten worden niet alleen als streekgebonden maar ook op duurzame wijze geproduceerd. De brouwerij maakt voor haar energiehuishouding gebruik van een tweetal biomassaketels en zonnecollectoren. Door gebruik te maken van deze energiebronnen, leveren wij een bijdrage aan de verbetering van het milieu en natuurlijk levert dit een besparing op voor onze energiekosten. Door te stoken op houtpellets besparen wij ongeveer 50% op onze verwarmingskosten.
 
Wij gebruiken één biomassaketel voor onze warmwatervoorziening en de andere biomassaketel voor onze mouterij. In de mouterij wordt het graan geweekt, vervolgens gekiemd en tenslotte (geëest) gedroogd met warme lucht van de biomassaketel. De wijze van eesten is zeer bepalend voor de eigenschappen van het eindproduct.

Wij kiezen dus heel bewust voor deze wijze van produceren. Niet omdat het goedkoper is, want de productie wordt niet simpeler of goedkoper, maar juist in het extra karakter wat wij aan onze producten mee kunnen geven met respect voor onze aarde en de natuur.

Bij Us Heit denken en doen we cyclisch. In de energiecirkel draait het om energie die onze aarde niet uitput. In de grondstoffencirkel proberen we dicht bij huis te blijven en de productie in eigen hand te houden. In de kenniscirkel draait het om de samenwerking met anderen rond ons product.

De cirkels zelf zijn heel dynamisch. We zoeken het persoonlijke contact, de gemeenschappelijke passie. De verbinding tussen deze drie cirkels geeft kracht. Het zorgt ervoor dat de cirkels langzaam naar elkaar toegroeien. Us Heit wil uiteindelijk de passerpunt in het nieuwe midden kunnen zetten.

© 2019 De Friese Bierbrouwerij B.V.