Frysk Famke Liquor glass

© 2021 De Friese Bierbrouwerij B.V.